خسته ام

خسته از بودن

 

خسته از این همه موندن
. . .

 

 

خسته از لحظات باقی مونده

 

خسته از خاطرات جا مونده
. . .

 

خسته از ضربان این قلب خسته

 

خسته از بیقراری های این دل شکسته

 

. . .

 

 

خسته از تکرار این بغض شبونه

 

 

خسته ام از این زمونه
. . .

 

 

خسته از این زمین و زمان

 

 

خسته ام از این تن و جان
. . .

 

 

خسته از یک عمر یکرنگی

 

 

خسته ام از تکرار این دلتنگی
. . .

 

 

خسته از اینجا و هرجا

 

 

خسته از بودن بیجا
. . .

 

خسته از این زندگی

خسته از اینهمه بارندگی
. . .

 

خسته از دلبستگی

 

 

خسته ام از اینهمه وابستگی
. . .

 

خسته از این خستگی

 

خسته از ایمان در دلدادگی
. . .

 

خسته از افسردگی

خسته ام از اینهمه دلخستگی

/ 0 نظر / 14 بازدید