زیادی خوبی نکن !

انسان است ،

فراموشکار است ...!

از تنهاییش که در بیاید ،

تنهاییت را دور میزند !

پشت می کند به تو ،

به گذشته ات ...!

حتی روزی میرسد که به تو هم میگوید :

شما !؟

/ 0 نظر / 11 بازدید