سلامتی

سلامتی......

روزی که تو بیمارستان دست میکشن رو چشام

روزی که دو نفر میرن دنبال گذاشن خط سیاه رو عکسم

روزی که دو تا مرده شور جنازمو میشون

روزی که دیگه صدایی زدجه های خانوادمو نمیشنوم

روزی که شبش شبه اول قبرمه

روزی که دردی تو تنم نیست...

روزی که یادت باهام نیست...

روزی که کفنم سفید وپنبه تو دهنمه

روزی که جسدم زیر خاک دفن میشه....

اون روز نزدیکه...

اون روزی که

تو اخرین نفری هستی از سر قبرم میری...

اخرین نفری هستی فاتحه میهونی...

اخرین اشکو برام میریزی...

اخرین دردم...اخرین غم...اخرین دیدارمون

اخرین خدافظیبی جواب با من...

اخرین روز زندگیم به هم میچسبه...سلامتی اون روز

سلامتی خدا که کل آرزوهامو بر باد داد

داد تا قدرتشو نشون بده...

سلامتی تو نامردی که زندگیمه تباه کردی

تا با عشق جدیدت خوش باشی...

سلامتی اون روز...اون جنازه... اون تن سرد...

اون سیاهی قبر...!

سلامتی اون روز حتی خدا هم از اشکای هر

شبم راحت میشه...!

 

/ 0 نظر / 37 بازدید